Zahájení školního roku 2020/2021

  • Zahájení školního roku pro stávající žáky ZUŠ je 1. 9. 2020, žáci se individuálně domluví se svými současnými učiteli na výuce ve školním roce 2020/2021.
  • Přijímací řízení nových žáků proběhne v týdnu 1. – 4. 9. 2020 vždy od 14.00 do 17.00
  • Přihlášky nových žáků bude škola přijímat do 18. 9. 2020