Výtvarný obor

Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace. Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost.

Žáci naší školy vystavují své práce pravidelně v Městském kulturním středisku Habartov.

V budoucnu je plánováno rozšíření tohoto oboru o multimediální výuku a zpestření výuky dosavadní. Chtěli bychom využívat i keramiku, fotografii, zpracování videa apod.

Vyučující výtvarného oboru:

Aubrechtová Jana