Třídní koncerty

Již na podzim začala série třídních koncertů a úspěšně pokračovala v lednu tohoto kalendářního roku. Třídní koncerty jsou specifické tím, že se představí třída jednoho (po domluvě max. dvou) učitelů. Jako rodiče tak můžete vidět vývoj Vašeho dítěte i  výuku jednotlivého učitele. Vidíte, jak žáci začínají, ale i kam se umělecké vzdělávání může vyvinout.  Třídní koncerty naše škola zpravidla pořádá dvakrát do roka, vždy k blížícímu se pololetí.