Taneční obor

Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.Výuka se člení na přípravné studium (do kterého jsou přijímány děti předškolního věku od 5 let), I. a II. stupeň základního studia. V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět současný tanec a předmět taneční praxe.

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, se může pyšnit v tanečním oboru spoluprací s živým korepetitorem. Žáci tedy na hodinách mají možnost doprovodu živou hudbou.

Za pár let, kdy tento obor na škole funguje, získali žáci řadu ocenění na krajských soutěžích i soutěžích pořádaných NIPOS Artama, vystupují na veřejných místech města a na důležitých městských i mimoměstských akcích.

Vyučující tanečního oboru:

Wintrová Karin, MgA. – taneční průprava a taneční praxe, pohybové divadlo

Tvrzová Lenka, Mgr. – hra na klavír (korepetice)