Projekt Šablony II

ŠABLONY II – „Nováčci na ZUŠ Habartov“

  • V rámci výzvy MŠMT – OP VVV od 1. 3. 2019 realizujeme projekt CZ.02.03.68/0.0/18_063/0010345 s názvem „Nováčci na ZUŠ“.
  • Díky tomuto projektu získali žáci ZUŠ nové tablety, se kterými mohou pracovat s hudebními a výtvarnými softwary v rámci výuky na naší škole.
  • Díky projektu pořádáme komunitně osvětová setkání, workshopy pro žáky a rodiče jednotlivých oborů – a to s odborníky z praxe.
  • Učitelé mají možnost vzdělávat se dále v osobnostně sociální sféře a v oblasti kulturního vyjádření a povědomí. Akreditované kurzy MŠMT DVPP jsou po dobu 24 měsíců hrazeny z tohoto projektu.
  • Propojíme obory – vznikla mezioborová spolupráce (hudebního a literárně-dramatického oboru, hudebního a tanečního oboru). Žáci společně pracují na dlouhodobějších projektech.
  • Podnikáme řadu projektových dnů ve škole i mimo školu (návštěva Rudolfina v Praze – Koncerty České filharmonie, návštěva Muzikálu Královna Kapeska v Hudebním divadle Karlín, apod.) s odborníky z praxe.
  • Máme možnost navštěvovat konzervatoře u zkušených profesorů, učitelé mohou sdílet své zkušenosti s pedagogy jiných ZUŠ a středních odborných škol.
  • Navštěvují nás odborníci na různou tématiku (zpracování videa, nahrávání zvuku, vedení a organizace kulturních akcích).

Plakát Šablony ZUŠ Habartov