Přípravy na soutěže ZUŠ (9. 2. 2024, 21. 2. 2024)

Každým rokem se konají soutěže základních uměleckých škol. Oborově jsou prostřídány po 3 letech. Letos jsou soutěže v těchto „disciplínách“ – hra na smyčcové nástroje, hra na klavír, hra na kytaru, soutěžní přehlídka pro dechové orchestry, jazzové soubory a taneční orchestry, hra na harfu, soutěžní přehlídka ve výtvarném oboru a soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru – přednes, dramatický výstup a literární tvorba.

Příprava na soutěž je dlouhodobý proces. I v umění je potřeba začít včas, věnovat se cvičení pravidelně, s patřičným soustředěním, důsledností a v neposlední řadě se i na výkon připravit psychicky a fyzicky. V uměleckých soutěžích jsou stanovená pravidla – například hra zpaměti, hra s určitým časovým limitem, hra děl určitého období/ rozdílného charakteru.

S přípravou se snažíme žákům pomoci, hlavně psychicky, tím, že pořádáme koncerty, kde si daný repertoár mohou zahrát. První se konal 9. 2. 2024 v naší ZUŠ – účast podporujících rodičů byla skvělá. Druhý jsme absolvovali v ZUŠ Kynšperk.

První soutěž – okresní kolo ve hře na klavír máme již za sebou. 23. 2. 2024 se soutěž konala v ZUŠ Sokolov. Soutěže se účastnily: Barbora Janurová, Bára Švecová, Michaela Houčková a Nikita Jašková. Děvčata si přivezla nádherná 2. místa. Víte, tyto soutěže jsou těžko měřitelné – záleží vždy „jen“ na názoru porotců, umělecké výkony bohužel nestopneme stopkami ani nezměříme metrem. Věřte ale, že si jako ředitelka ZUŠ nesmírně vážím práce, kterou děvčata investovala do přípravy na tuto soutěž. Výkony byly krásné, úctyhodné a jsem hrdá za skvělou reprezentaci naší ZUŠ. Pevně věřím, že i dále budete pilné a šikovné, jako do teď!