Přijímací řízení

Chce se Vaše dítě v budoucnu věnovat umělecké činnosti?

Chce se Vaše dítě věnovat pedagogice?

Chcete, aby Vaše dítě bylo kulturně vzděláváno a mělo kladný přístup k hudbě i jinému umění?

Má Vaše dítě touhu studovat dále na konzervatoři nebo uměleckém lyceu?

Nebo chcete nabídnout Vašemu dítěti kvalifikované učitele a kompletní základní umělecké vzdělávání v hudbě, tanci, divadlu a výtvarném umění?

Srdečně Vás zveme na přijímací řízení do naší Základní umělecké školy Habartov

ve dnech 1. – 4. 9. 2020 od 14:00 do 17:00

KONTAKTY PRO PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

PhDr. Ilona Juhásová (pověřena vedením školy) tel.: 602 625 108

Nebo pomocí e-mailu zushabartov@seznam.cz

Online přihlášku ke studiu na Základní umělecká škole Habartov naleznete ZDE.