Adventní kalendář ZUŠ Habartov


Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov

Dobrý den, milí přátelé!

Nastává čas adventu a my Vám posíláme ADVENTNÍ KALENDÁŘ jako náhradu za tradiční vánoční zpívání u stromečku nebo vánoční koncerty.

Chtěli jsme Vám zahrát nebo zazpívat, zatančit nebo potěšit milým slovem, pozdravit Vás výtvarným přáním.

Omezení, která nám dnešní doba připravila, nás přivedla na nápad připravit něco netradičního, a tím se stal ADVENTNÍ KALENDÁŘ.

Stejně jako děti každý den v tuto dobu postupně otevírají „okénka“ čokoládového adventního kalendáře a nechávají se překvapit, co bude uvnitř, začněme dnes spolu otevírat jednu videonahrávku za druhou – každý den jednu.

Přáli bychom si, aby 24 připravených krátkých videonahrávek Vám v nastávajících 24 dnech před Vánoci udělalo radost, potěšilo Vás a pohladilo na duši.

Vše na  https://www.youtube.com/channel/UCyaSdAR3AZhOUq-L2s-N-GA/videos

Žáci a učitelé Základní umělecké školy v Habartově

DISTANČNÍ VÝUKA – POKRAČOVÁNÍ

Vážení žáci, vážení rodiče,

z důvodu prodloužení protikoronavirových opatření vládou, MŠMT, MZ a KKS KVK

pokračujeme v DISTANČNÍ VÝUCE od 2. 11. 2020 do odvolání.

Komunikujte prosím nadále a pravidelně s jednotlivými učiteli dle domluveného postupu.

Děkujeme Vám, že naše „distanční setkávání“ je  vzájemně tolerantní, plné ochoty a vstřícnosti.

Moc si toho vážíme!

PhDr. Ilona Juhásová
pověřená vedením školy

DOPLNĚNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZUŠ – DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků, oznamujeme Vám doplnění školního řádu o problematiku týkající se distanční výuky. Konkrétně byla do ČÁSTI DRUHÉ – Provoz a vnitřní režim školy přidána kapitola IV. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

Její podrobné znění naleznete v detailu této novinky ZDE.

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení žáci, vážení rodiče,

na základě usnesení vlády a nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

přecházíme na DISTANČNÍ VÝUKU od 5. do 18. 10. 2020

Pokyny k průběhu výuky obdrželi žáci od svých učitelů.

Prosíme vás, abyste je respektovali.

Děkujeme za pochopení.