Mikulášský koncert 7. 12. 2023

Klasická akce pro menší žáky ZUŠ se konala 7. 12. 2023. Vystoupení žáků byla jako vždy pestrá a kvalitní. Vidíme, ba dokonce slyšíme, že pokud žáci začínají již ve „školkovém“ období s návštěvou ZUŠ, představí v relativně krátkém období kouzelná vystoupení.

Návštěva České filharmonie 29. 11. 2023

Každý rok se alespoň jednou snažíme vyjet z našeho okresu – zpravidla na návštěvu generální zkoušky České filharmonie v Rudolfinu. Standardně program kombinujeme s dalšími aktivitami a k programu v Rudolfinu jsme zvládli ještě prohlídku galerie. S Českou filharmonií vystoupil známý houslista Josef Špaček a žáci byli nadšeni.