Vánoční koncert žáků 19. 12. 2023

Mikulášský koncert patří mladším žákům, velký Vánoční pak těm starším. Vystoupení byla skvělá a účast neskutečná. Jsme moc vděční za koncertní sál, který pro nás vybudovalo město. Díky němu dostala ZUŠka Habartova ono srdce, které vždy zahřeje a potěší hojná přítomnost žáků a rodičů. Samozřejmě účast na koncertě nebyla jen pro hudebníky, ale byli vidět i naši tanečníci ,literárně dramatický obor a instalovaná výstava žáků výtvarného oboru. Těšíme se na další shledání!

Vystoupení v DPS 19. 12. 2023

Po covidové pauze jsme se opět vrátili živě i do DPS města Habartov, kde jsme krátkým vystoupením zpestřili adventní čas. Vážíme si spolupráce s organizacemi města a jsme rádi, že můžeme vystoupit i zde. Vedení DPS pro naše žáky připravilo (jako vždy😊 ) skvělé dárečky. Děkujeme!

 

Vánoční koncert učitelů 15. 12. 2023 – v kostele v Lomnici

Již po třetí se naši učitelé představili ve vánočním čase v kostele sv. Jiljí v Lomnici. ZUŠ Karlovarského kraje se mohou pyšnit vzájemnou spoluprací a tedy zde bylo možné slyšet i vyučující ZUŠ Kynšperk s jejich sborem Pančelky, nebo nádherný zpěv Zuzany Kolářové (ZUŠ Sokolov). Naši ZUŠ zastoupili téměř všichni učitelé a dopomohli nejstarší žáci. Doufáme, že byť se koncert neodehrává v našem městě, bude příští rok účast posluchačů silnější 😊

Mikulášský koncert 7. 12. 2023

Klasická akce pro menší žáky ZUŠ se konala 7. 12. 2023. Vystoupení žáků byla jako vždy pestrá a kvalitní. Vidíme, ba dokonce slyšíme, že pokud žáci začínají již ve „školkovém“ období s návštěvou ZUŠ, představí v relativně krátkém období kouzelná vystoupení.

Návštěva České filharmonie 29. 11. 2023

Každý rok se alespoň jednou snažíme vyjet z našeho okresu – zpravidla na návštěvu generální zkoušky České filharmonie v Rudolfinu. Standardně program kombinujeme s dalšími aktivitami a k programu v Rudolfinu jsme zvládli ještě prohlídku galerie. S Českou filharmonií vystoupil známý houslista Josef Špaček a žáci byli nadšeni.