Návštěva Galerie výtvarného umění Karlovy Vary 17. 1. 2024

V rámci tzv. Šablon – grantu v rámci operačního programu OP JAK, se naši žáci literárně dramatického oboru zúčastnili projektového dnu v Galerii výtvarného umění Karlovy Vary. Interaktivně pracovali s tématem výtvarných umělců 1. poloviny 20 stol. Žáci byli nadšeni, krásně se zapojovali, měli skvělé nápady a byli pozorní. Jsme rádi, že v rámci základního uměleckého vzdělávání máme tu možnost kultivovat člověka ve věci přijímání a chápání uměleckého díla.