Návštěva České filharmonie 29. 11. 2023

Každý rok se alespoň jednou snažíme vyjet z našeho okresu – zpravidla na návštěvu generální zkoušky České filharmonie v Rudolfinu. Standardně program kombinujeme s dalšími aktivitami a k programu v Rudolfinu jsme zvládli ještě prohlídku galerie. S Českou filharmonií vystoupil známý houslista Josef Špaček a žáci byli nadšeni.