Nabídka oborů školní rok 2020/2021

HUDEBNÍ OBOR

 • Umělecké vzdělávání v hudebním oboru nabízí žákům výuku hry na hudební nástroj, ale také teoretickou část – výuku hudební nauky (do výuky je začleněna práce s moderními výukovými programy na PC a příslušenství).
   • Hudební interpretace a tvorba
   • Hra na klávesové nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje)
   • Hra na smyčcové nástroje (housle)
   • Hra na dechové nástroje (zobcová fl., altová fl., příčná fl., lesní roh, pozoun, tuba, klarinet)
   • Hra na strunné nástroje (kytara)
   • Hra na bicí nástroje (bicí)
   • Sólový zpěv
   • Sborový zpěv
   • Hra na akordeon
   • Recepce a reflexe hudby (hudební nauka)

 TANEČNÍ OBOR

 • Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.
 • Výuka se člení na přípravné studium (do kterého jsou přijímány děti předškolního věku od 5 let), I. a II. stupeň základního studia. V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět současný tanec a předmět taneční praxe.
 • Za tři roky, kdy tento obor na škole funguje, získali žáci řadu ocenění na krajských soutěžích i soutěžích pořádaných NIPOS Artama.

 VÝTVARNÝ OBOR

  • Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace.
  • Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost.
  • Žáci naší školy vystavují své práce pravidelně v Městském kulturním středisku Habartov.

 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.
 • Hlavní činností je dramatická hra – kde se propojí mnohdy i výtvarné, taneční a hudební umění.
 • Žáci se mohou stát herci, moderátory, baviči, loutkoherci či spisovately. Možností tento obor nabízí spousty.
 • Žáci získávají řadu ocenění v Krajské soutěži literárně-dramatických oborů, podívali se na Mezinárodní soutěž divadelních souborů, věnují se vlastní literární tvorbě a i v ní mají mnoho úspěchů.

Čtyřkombinace – přípravné studium hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ve věku 5-7 let.