Mikulášský koncert 7. 12. 2023

Klasická akce pro menší žáky ZUŠ se konala 7. 12. 2023. Vystoupení žáků byla jako vždy pestrá a kvalitní. Vidíme, ba dokonce slyšíme, že pokud žáci začínají již ve „školkovém“ období s návštěvou ZUŠ, představí v relativně krátkém období kouzelná vystoupení.