Literárně dramatický obor

Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.

Hlavní činností je dramatická hra – kde se propojí mnohdy i výtvarné, taneční a hudební umění.

Žáci se mohou stát herci, moderátory, baviči, loutkoherci či spisovateli. Možností tento obor nabízí spousty.

Žáci již získali ocenění v Krajské soutěži literárně-dramatických oborů, podívali se na Mezinárodní soutěž divadelních souborů, věnují se vlastní literární tvorbě a i v ní mají mnoho úspěchů.

Vyučující literárně dramatického oboru:

Mgr. Pavlína Šponiarová