Informace k zahájení výuky na ZUŠ od 11. 5. 2020

Obecné vyjádření ke znovuotevření ZUŠ v pondělí 11. května 2020

Harmonogram postupného uvolňování mimořádných opatření proti šíření koronavirové pandemie

umožňuje, aby se do základních uměleckých škol od pondělí 11. května 2020 navrátili žáci.

Neobejde se to však bez dodržování určitých hygienických a bezpečnostních pravidel.

Základní informace vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – viz příloha.

Pro umožnění vstupu do školy je zapotřebí, aby každý žák byl vybaven rouškou, sáčkem na roušku a na první vyučovací hodinu přinesl a odevzdal učiteli vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ke stažení ZDE.

V tištěné podobě lze prohlášení k vyplnění vyžádat přímo ve škole u jednotlivých učitelů.

K situaci v ZUŠ Habartov

Vážení žáci, vážení rodiče,

chtěla bych Vám sdělit, že všichni učitelé jsou připraveni navázat na řádnou výuku přímo ve škole nebo pokračovat v distanční výuce.

Vyučování bude probíhat – i pro žáky z Krajkové – pouze v Habartově. Každý učitel si potřebnou formu i rozvrh domluví přímo se zákonnými zástupci žáků nebo se zletilými žáky. Výuka bude probíhat ve všech oborech i předmětech podle domluveného rozvrhu a rozsahu – lze využít i formu konzultace.

Také bych Vás chtěla ujistit, že naše škola je vybavena dezinfekčními prostředky a prostorově vyhovuje požadavkům pro zachovávání potřebných odstupů.

Věřím, že vzájemným pochopením a ohleduplností jeden k druhému se nám podaří nastalou situaci zvládat s nadhledem a že ve zdraví budeme moci dokončit tento školní rok.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL – dokument MŠMT.

 

PhDr. Ilona Juhásová

pověřená vedením ZUŠ