Distanční forma výuky ZUŠ Habartov – jednotlivě dle učitelů

Vážení rodiče, žáci, prarodiče i přátelé školy,

všichni jsme se ocitli v nezvyklé situaci. Učitelé naší školy se Vám mohou věnovat na základě soupisu níže. Vím, že je toho na Vás v poslední době mnoho a každý se s tímto vypořádává jinak. Nicméně i my jako učitelé základní umělecké školy musíme pokračovat v činnosti, nemáme prázdniny, proto nabízíme nejrůznější formy distanční výuky – přes aplikace, e-mail, telefonní konzultace. Věřím, že všichni nemáme dostupné technologie, ale společnými silami budeme schopni všichni spolupracovat. Bylo by vhodné, aby žáci byli v kontaktu s učiteli alespoň jedenkrát v týdnu.

Pevně věřím, že tato neobvyklá situace brzy skončí a my se budeme zase všichni pravidelně potkávat ve výuce, na koncertech a jiných akcích školy.

Těším se na spolupráci a na shledání s Vámi se všemi!

Hodně sil, zdraví a trpělivosti!

Mgr. Anna Novotná (řš)

(a nyní pověřena vedením školy – PhDr. Ilona Juhásová)

 

 

Distanční forma studia na ZUŠ Habartov v období pandemie

Hudební obor:

Bárta Stanislav – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Haitinger Ivo – konzultace každý den 18.00 – 19.00 telefonicky

  • materiály a výuka předávány přes e-mail na základě předchozí telefonické domluvy

Janata Jiří – výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

  • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Janatová Ludmila výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i

žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

  • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Juhásová Ilona, PhDr. – komunikace a výuka na základě whatsappové aplikace

Konečná Alena, Bc. DiS. – výuka pomocí aplikace Skype

Müllerová Hana – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Novotná Anna, Mgr. / Pástorová Iveta

  • založena googleučebna pro sdílení materiálů a odkazů
  • žáci vyučování formou whatsapp videí – pondělí, čtvrtek
  • přes Skype dle možností žáka a rodičů
  • konzultace všední dny 8:00 – 9:00, 17:00 – 18:00

Pavlas Jiří – konzultace dle zaslaného telefonního čísla všem zákonným zástupcům

  • učební materiály a pokyny předávány přes e-mail – každý týden povinnost vyplňovat a předávat vyučujícímu zpět (dle ročníků a skupin výuky)
  • v jednání i video hovory/chaty v čase běžné výuky

Soška Patrik, DiS. – komunikace a výuka na základě e-mailu, který vyučující rozeslal žákům

Stibůrková Renata, DiS. – komunikace a výuka pomocí whatsapp aplikace, facebooková komunikace, sdílení materiálů – videosouborů apod. – rodiče a žáci informováni

Tvrz Jakub – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Tvrzová Lenka, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Výtvarný obor:

Aubrechtová Jana – učební materiály a pokyny předávány skrz aplikaci

whatsapp, SMS, vždy dle skupin dané VO – dle dnů,

ve kterých navštěvovali výuku

Literárně-dramatický obor:

Tvrz Miroslav, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Taneční obor:

Wintrová Karin, MgA. – učební materiály a pokyny předány všem rodičům přes e-mail (ulozto.cz) – nutno sledovat, vypracovávat

  • konzultace vždy čtvrtek 15:00 – 17:00

V případě nejasností kontaktujte vedení školy na e-mail: zushabartov@seznam.cz