Archiv rubriky: Aktuálně

Informace k zahájení výuky na ZUŠ od 11. 5. 2020

Obecné vyjádření ke znovuotevření ZUŠ v pondělí 11. května 2020

Harmonogram postupného uvolňování mimořádných opatření proti šíření koronavirové pandemie

umožňuje, aby se do základních uměleckých škol od pondělí 11. května 2020 navrátili žáci.

Neobejde se to však bez dodržování určitých hygienických a bezpečnostních pravidel.

Základní informace vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – viz příloha.

Pro umožnění vstupu do školy je zapotřebí, aby každý žák byl vybaven rouškou, sáčkem na roušku a na první vyučovací hodinu přinesl a odevzdal učiteli vyplněné a podepsané čestné prohlášení.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ke stažení ZDE.

V tištěné podobě lze prohlášení k vyplnění vyžádat přímo ve škole u jednotlivých učitelů.

K situaci v ZUŠ Habartov

Vážení žáci, vážení rodiče,

chtěla bych Vám sdělit, že všichni učitelé jsou připraveni navázat na řádnou výuku přímo ve škole nebo pokračovat v distanční výuce.

Vyučování bude probíhat – i pro žáky z Krajkové – pouze v Habartově. Každý učitel si potřebnou formu i rozvrh domluví přímo se zákonnými zástupci žáků nebo se zletilými žáky. Výuka bude probíhat ve všech oborech i předmětech podle domluveného rozvrhu a rozsahu – lze využít i formu konzultace.

Také bych Vás chtěla ujistit, že naše škola je vybavena dezinfekčními prostředky a prostorově vyhovuje požadavkům pro zachovávání potřebných odstupů.

Věřím, že vzájemným pochopením a ohleduplností jeden k druhému se nám podaří nastalou situaci zvládat s nadhledem a že ve zdraví budeme moci dokončit tento školní rok.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL – dokument MŠMT.

 

PhDr. Ilona Juhásová

pověřená vedením ZUŠ

Distanční forma výuky ZUŠ Habartov – jednotlivě dle učitelů

Vážení rodiče, žáci, prarodiče i přátelé školy,

všichni jsme se ocitli v nezvyklé situaci. Učitelé naší školy se Vám mohou věnovat na základě soupisu níže. Vím, že je toho na Vás v poslední době mnoho a každý se s tímto vypořádává jinak. Nicméně i my jako učitelé základní umělecké školy musíme pokračovat v činnosti, nemáme prázdniny, proto nabízíme nejrůznější formy distanční výuky – přes aplikace, e-mail, telefonní konzultace. Věřím, že všichni nemáme dostupné technologie, ale společnými silami budeme schopni všichni spolupracovat. Bylo by vhodné, aby žáci byli v kontaktu s učiteli alespoň jedenkrát v týdnu.

Pevně věřím, že tato neobvyklá situace brzy skončí a my se budeme zase všichni pravidelně potkávat ve výuce, na koncertech a jiných akcích školy.

Těším se na spolupráci a na shledání s Vámi se všemi!

Hodně sil, zdraví a trpělivosti!

Mgr. Anna Novotná (řš)

(a nyní pověřena vedením školy – PhDr. Ilona Juhásová)

 

 

Distanční forma studia na ZUŠ Habartov v období pandemie

Hudební obor:

Bárta Stanislav – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Haitinger Ivo – konzultace každý den 18.00 – 19.00 telefonicky

  • materiály a výuka předávány přes e-mail na základě předchozí telefonické domluvy

Janata Jiří – výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

  • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Janatová Ludmila výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i

žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

  • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Juhásová Ilona, PhDr. – komunikace a výuka na základě whatsappové aplikace

Konečná Alena, Bc. DiS. – výuka pomocí aplikace Skype

Müllerová Hana – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Novotná Anna, Mgr. / Pástorová Iveta

  • založena googleučebna pro sdílení materiálů a odkazů
  • žáci vyučování formou whatsapp videí – pondělí, čtvrtek
  • přes Skype dle možností žáka a rodičů
  • konzultace všední dny 8:00 – 9:00, 17:00 – 18:00

Pavlas Jiří – konzultace dle zaslaného telefonního čísla všem zákonným zástupcům

  • učební materiály a pokyny předávány přes e-mail – každý týden povinnost vyplňovat a předávat vyučujícímu zpět (dle ročníků a skupin výuky)
  • v jednání i video hovory/chaty v čase běžné výuky

Soška Patrik, DiS. – komunikace a výuka na základě e-mailu, který vyučující rozeslal žákům

Stibůrková Renata, DiS. – komunikace a výuka pomocí whatsapp aplikace, facebooková komunikace, sdílení materiálů – videosouborů apod. – rodiče a žáci informováni

Tvrz Jakub – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Tvrzová Lenka, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Výtvarný obor:

Aubrechtová Jana – učební materiály a pokyny předávány skrz aplikaci

whatsapp, SMS, vždy dle skupin dané VO – dle dnů,

ve kterých navštěvovali výuku

Literárně-dramatický obor:

Tvrz Miroslav, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Taneční obor:

Wintrová Karin, MgA. – učební materiály a pokyny předány všem rodičům přes e-mail (ulozto.cz) – nutno sledovat, vypracovávat

  • konzultace vždy čtvrtek 15:00 – 17:00

V případě nejasností kontaktujte vedení školy na e-mail: zushabartov@seznam.cz