Archiv rubriky: Aktuálně

Adventní kalendář ZUŠ Habartov


Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov

Dobrý den, milí přátelé!

Nastává čas adventu a my Vám posíláme ADVENTNÍ KALENDÁŘ jako náhradu za tradiční vánoční zpívání u stromečku nebo vánoční koncerty.

Chtěli jsme Vám zahrát nebo zazpívat, zatančit nebo potěšit milým slovem, pozdravit Vás výtvarným přáním.

Omezení, která nám dnešní doba připravila, nás přivedla na nápad připravit něco netradičního, a tím se stal ADVENTNÍ KALENDÁŘ.

Stejně jako děti každý den v tuto dobu postupně otevírají „okénka“ čokoládového adventního kalendáře a nechávají se překvapit, co bude uvnitř, začněme dnes spolu otevírat jednu videonahrávku za druhou – každý den jednu.

Přáli bychom si, aby 24 připravených krátkých videonahrávek Vám v nastávajících 24 dnech před Vánoci udělalo radost, potěšilo Vás a pohladilo na duši.

Vše na  https://www.youtube.com/channel/UCyaSdAR3AZhOUq-L2s-N-GA/videos

Žáci a učitelé Základní umělecké školy v Habartově

DISTANČNÍ VÝUKA – POKRAČOVÁNÍ

Vážení žáci, vážení rodiče,

z důvodu prodloužení protikoronavirových opatření vládou, MŠMT, MZ a KKS KVK

pokračujeme v DISTANČNÍ VÝUCE od 2. 11. 2020 do odvolání.

Komunikujte prosím nadále a pravidelně s jednotlivými učiteli dle domluveného postupu.

Děkujeme Vám, že naše „distanční setkávání“ je  vzájemně tolerantní, plné ochoty a vstřícnosti.

Moc si toho vážíme!

PhDr. Ilona Juhásová
pověřená vedením školy

DOPLNĚNÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZUŠ – DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení rodiče/zákonní zástupci žáků, oznamujeme Vám doplnění školního řádu o problematiku týkající se distanční výuky. Konkrétně byla do ČÁSTI DRUHÉ – Provoz a vnitřní režim školy přidána kapitola IV. Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole.

Její podrobné znění naleznete v detailu této novinky ZDE.

DISTANČNÍ VÝUKA

Vážení žáci, vážení rodiče,

na základě usnesení vlády a nařízení Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje

přecházíme na DISTANČNÍ VÝUKU od 5. do 18. 10. 2020

Pokyny k průběhu výuky obdrželi žáci od svých učitelů.

Prosíme vás, abyste je respektovali.

Děkujeme za pochopení.

Přijímací řízení

Chce se Vaše dítě v budoucnu věnovat umělecké činnosti?

Chce se Vaše dítě věnovat pedagogice?

Chcete, aby Vaše dítě bylo kulturně vzděláváno a mělo kladný přístup k hudbě i jinému umění?

Má Vaše dítě touhu studovat dále na konzervatoři nebo uměleckém lyceu?

Nebo chcete nabídnout Vašemu dítěti kvalifikované učitele a kompletní základní umělecké vzdělávání v hudbě, tanci, divadlu a výtvarném umění?

Srdečně Vás zveme na přijímací řízení do naší Základní umělecké školy Habartov

ve dnech 1. – 4. 9. 2020 od 14:00 do 17:00

KONTAKTY PRO PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

PhDr. Ilona Juhásová (pověřena vedením školy) tel.: 602 625 108

Nebo pomocí e-mailu zushabartov@seznam.cz

Online přihlášku ke studiu na Základní umělecká škole Habartov naleznete ZDE.

 

Zahájení školního roku 2020/2021

 • Zahájení školního roku pro stávající žáky ZUŠ je 1. 9. 2020, žáci se individuálně domluví se svými současnými učiteli na výuce ve školním roce 2020/2021.
 • Přijímací řízení nových žáků proběhne v týdnu 1. – 4. 9. 2020 vždy od 14.00 do 17.00
 • Přihlášky nových žáků bude škola přijímat do 18. 9. 2020

Nabídka oborů školní rok 2020/2021

HUDEBNÍ OBOR

 • Umělecké vzdělávání v hudebním oboru nabízí žákům výuku hry na hudební nástroj, ale také teoretickou část – výuku hudební nauky (do výuky je začleněna práce s moderními výukovými programy na PC a příslušenství).
   • Hudební interpretace a tvorba
   • Hra na klávesové nástroje (klavír, elektronické klávesové nástroje)
   • Hra na smyčcové nástroje (housle)
   • Hra na dechové nástroje (zobcová fl., altová fl., příčná fl., lesní roh, pozoun, tuba, klarinet)
   • Hra na strunné nástroje (kytara)
   • Hra na bicí nástroje (bicí)
   • Sólový zpěv
   • Sborový zpěv
   • Hra na akordeon
   • Recepce a reflexe hudby (hudební nauka)

 TANEČNÍ OBOR

 • Taneční obor v základním uměleckém vzdělání umožňuje prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní. Poskytuje mu orientaci v různých oblastech spojených s tanečním projevem a kulturou pohybu.
 • Výuka se člení na přípravné studium (do kterého jsou přijímány děti předškolního věku od 5 let), I. a II. stupeň základního studia. V 1. a 2. ročníku I. stupně se vyučují předměty taneční průprava a taneční praxe. Od 3. ročníku se začíná vyučovat předmět současný tanec a předmět taneční praxe.
 • Za tři roky, kdy tento obor na škole funguje, získali žáci řadu ocenění na krajských soutěžích i soutěžích pořádaných NIPOS Artama.

 VÝTVARNÝ OBOR

  • Výtvarný obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje žákovi prostřednictvím aktivní činnosti využívat výtvarného jazyka jako uměleckého prostředku komunikace.
  • Vzdělávání ve výtvarném oboru rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost.
  • Žáci naší školy vystavují své práce pravidelně v Městském kulturním středisku Habartov.

 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 • Literárně-dramatický obor v základním uměleckém vzdělávání umožňuje prostřednictvím tvořivých činností (pohybových a mluvních hereckých, slovesných, dramaturgických, hudebních, výtvarných, prací s loutkářskými prostředky atp.) rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.
 • Hlavní činností je dramatická hra – kde se propojí mnohdy i výtvarné, taneční a hudební umění.
 • Žáci se mohou stát herci, moderátory, baviči, loutkoherci či spisovately. Možností tento obor nabízí spousty.
 • Žáci získávají řadu ocenění v Krajské soutěži literárně-dramatických oborů, podívali se na Mezinárodní soutěž divadelních souborů, věnují se vlastní literární tvorbě a i v ní mají mnoho úspěchů.

Čtyřkombinace – přípravné studium hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru ve věku 5-7 let.