Archiv rubriky: Akce ZUŠ

A co bude dál v roce 2024? Přehled akcí, které se budou konat v našem sále ZUŠ (pokud není uvedeno jinak)

 • Okresní kolo soutěže smyčcových nástrojů 14. 3. 2024
 • Naše škola bude pořádající školou pro okresní kolo smyčcových nástrojů.
 • Společný koncert ZUŠ 11. 4. 2024 (naše ZUŠ, ZUŠ Kynšperk nad Ohří, ZUŠ Ostrov, ZUŠ Sokolov)
 • Srdečně zveme na společný koncert ZUŠ v našem okolí – i našich žáků. Jedná se o tradiční koncert, který na jaře pořádáme.
 • Výchovné koncerty pro MŠ 12.4. a 19.4. (4/2024)
 • Tradičmí výchovné koncerty pro MŠ Habartov.
 • Koncert ke Dni matek 9. 5. 2024
 • Od 18:00 srdečně zveme.
 • 5/2024 – ukončení Akademie pro seniory II.
 • V květnu končí II cyklus tříleté akademie pro seniory financované Městem Habartov. Předpokládáme, že opět uspořádáme drobné vystoupení, termín bude upřesněn.
 • Soustředění žáků ZUŠ – 15. – 17. 5. 2024
 • Díky tzv. Šablonám – projektu z OP JAK, který financuje měkké aktivity ZUŠ, budeme letos pořádat krátké soustředění. Termín je již znám, konkrétní program ladíme 😊
 • Projektový den pro MŠ – 13. 6. 2024
 • 15. 6. 2024 – ZUŠ Open Karlovarského kraje – všechny ZUŠ KK – 15. 6. se bude konat v rámci projektu Nadace Magdalény Kožené ZUŠ Open Karlovarského kraje v Karlových Varech v prostorách Mlýnské kolonády. Tentokrát by se na projektu měla podílet i naše ZUŠ.
 • 21. 6. 2024 – Koncert v zahradě ZUŠ

Přípravy na soutěže ZUŠ (9. 2. 2024, 21. 2. 2024)

Každým rokem se konají soutěže základních uměleckých škol. Oborově jsou prostřídány po 3 letech. Letos jsou soutěže v těchto „disciplínách“ – hra na smyčcové nástroje, hra na klavír, hra na kytaru, soutěžní přehlídka pro dechové orchestry, jazzové soubory a taneční orchestry, hra na harfu, soutěžní přehlídka ve výtvarném oboru a soutěžní přehlídka literárně dramatického oboru – přednes, dramatický výstup a literární tvorba.

Příprava na soutěž je dlouhodobý proces. I v umění je potřeba začít včas, věnovat se cvičení pravidelně, s patřičným soustředěním, důsledností a v neposlední řadě se i na výkon připravit psychicky a fyzicky. V uměleckých soutěžích jsou stanovená pravidla – například hra zpaměti, hra s určitým časovým limitem, hra děl určitého období/ rozdílného charakteru.

S přípravou se snažíme žákům pomoci, hlavně psychicky, tím, že pořádáme koncerty, kde si daný repertoár mohou zahrát. První se konal 9. 2. 2024 v naší ZUŠ – účast podporujících rodičů byla skvělá. Druhý jsme absolvovali v ZUŠ Kynšperk.

První soutěž – okresní kolo ve hře na klavír máme již za sebou. 23. 2. 2024 se soutěž konala v ZUŠ Sokolov. Soutěže se účastnily: Barbora Janurová, Bára Švecová, Michaela Houčková a Nikita Jašková. Děvčata si přivezla nádherná 2. místa. Víte, tyto soutěže jsou těžko měřitelné – záleží vždy „jen“ na názoru porotců, umělecké výkony bohužel nestopneme stopkami ani nezměříme metrem. Věřte ale, že si jako ředitelka ZUŠ nesmírně vážím práce, kterou děvčata investovala do přípravy na tuto soutěž. Výkony byly krásné, úctyhodné a jsem hrdá za skvělou reprezentaci naší ZUŠ. Pevně věřím, že i dále budete pilné a šikovné, jako do teď!

Třídní koncerty

Již na podzim začala série třídních koncertů a úspěšně pokračovala v lednu tohoto kalendářního roku. Třídní koncerty jsou specifické tím, že se představí třída jednoho (po domluvě max. dvou) učitelů. Jako rodiče tak můžete vidět vývoj Vašeho dítěte i  výuku jednotlivého učitele. Vidíte, jak žáci začínají, ale i kam se umělecké vzdělávání může vyvinout.  Třídní koncerty naše škola zpravidla pořádá dvakrát do roka, vždy k blížícímu se pololetí.

Návštěva Galerie výtvarného umění Karlovy Vary 17. 1. 2024

V rámci tzv. Šablon – grantu v rámci operačního programu OP JAK, se naši žáci literárně dramatického oboru zúčastnili projektového dnu v Galerii výtvarného umění Karlovy Vary. Interaktivně pracovali s tématem výtvarných umělců 1. poloviny 20 stol. Žáci byli nadšeni, krásně se zapojovali, měli skvělé nápady a byli pozorní. Jsme rádi, že v rámci základního uměleckého vzdělávání máme tu možnost kultivovat člověka ve věci přijímání a chápání uměleckého díla.

Vánoční koncert učitelů 15. 12. 2023 – v kostele v Lomnici

Již po třetí se naši učitelé představili ve vánočním čase v kostele sv. Jiljí v Lomnici. ZUŠ Karlovarského kraje se mohou pyšnit vzájemnou spoluprací a tedy zde bylo možné slyšet i vyučující ZUŠ Kynšperk s jejich sborem Pančelky, nebo nádherný zpěv Zuzany Kolářové (ZUŠ Sokolov). Naši ZUŠ zastoupili téměř všichni učitelé a dopomohli nejstarší žáci. Doufáme, že byť se koncert neodehrává v našem městě, bude příští rok účast posluchačů silnější 😊

Mikulášský koncert 7. 12. 2023

Klasická akce pro menší žáky ZUŠ se konala 7. 12. 2023. Vystoupení žáků byla jako vždy pestrá a kvalitní. Vidíme, ba dokonce slyšíme, že pokud žáci začínají již ve „školkovém“ období s návštěvou ZUŠ, představí v relativně krátkém období kouzelná vystoupení.

Návštěva České filharmonie 29. 11. 2023

Každý rok se alespoň jednou snažíme vyjet z našeho okresu – zpravidla na návštěvu generální zkoušky České filharmonie v Rudolfinu. Standardně program kombinujeme s dalšími aktivitami a k programu v Rudolfinu jsme zvládli ještě prohlídku galerie. S Českou filharmonií vystoupil známý houslista Josef Špaček a žáci byli nadšeni.