Archiv autora: Anna Novotná

Adventní kalendář ZUŠ Habartov


Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov

Dobrý den, milí přátelé!

Nastává čas adventu a my Vám posíláme ADVENTNÍ KALENDÁŘ jako náhradu za tradiční vánoční zpívání u stromečku nebo vánoční koncerty.

Chtěli jsme Vám zahrát nebo zazpívat, zatančit nebo potěšit milým slovem, pozdravit Vás výtvarným přáním.

Omezení, která nám dnešní doba připravila, nás přivedla na nápad připravit něco netradičního, a tím se stal ADVENTNÍ KALENDÁŘ.

Stejně jako děti každý den v tuto dobu postupně otevírají „okénka“ čokoládového adventního kalendáře a nechávají se překvapit, co bude uvnitř, začněme dnes spolu otevírat jednu videonahrávku za druhou – každý den jednu.

Přáli bychom si, aby 24 připravených krátkých videonahrávek Vám v nastávajících 24 dnech před Vánoci udělalo radost, potěšilo Vás a pohladilo na duši.

Vše na  https://www.youtube.com/channel/UCyaSdAR3AZhOUq-L2s-N-GA/videos

Žáci a učitelé Základní umělecké školy v Habartově

Distanční forma výuky ZUŠ Habartov – jednotlivě dle učitelů

Vážení rodiče, žáci, prarodiče i přátelé školy,

všichni jsme se ocitli v nezvyklé situaci. Učitelé naší školy se Vám mohou věnovat na základě soupisu níže. Vím, že je toho na Vás v poslední době mnoho a každý se s tímto vypořádává jinak. Nicméně i my jako učitelé základní umělecké školy musíme pokračovat v činnosti, nemáme prázdniny, proto nabízíme nejrůznější formy distanční výuky – přes aplikace, e-mail, telefonní konzultace. Věřím, že všichni nemáme dostupné technologie, ale společnými silami budeme schopni všichni spolupracovat. Bylo by vhodné, aby žáci byli v kontaktu s učiteli alespoň jedenkrát v týdnu.

Pevně věřím, že tato neobvyklá situace brzy skončí a my se budeme zase všichni pravidelně potkávat ve výuce, na koncertech a jiných akcích školy.

Těším se na spolupráci a na shledání s Vámi se všemi!

Hodně sil, zdraví a trpělivosti!

Mgr. Anna Novotná (řš)

(a nyní pověřena vedením školy – PhDr. Ilona Juhásová)

 

 

Distanční forma studia na ZUŠ Habartov v období pandemie

Hudební obor:

Bárta Stanislav – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Haitinger Ivo – konzultace každý den 18.00 – 19.00 telefonicky

  • materiály a výuka předávány přes e-mail na základě předchozí telefonické domluvy

Janata Jiří – výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

  • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Janatová Ludmila výuka dle zadaných materiálů – komunikace s rodiči i

žáky

probíhá (facebook, telefonní kontakt, whatsapp)

  • konzultace každé pondělí 8.00-12.00 a 13.00-17.00

Juhásová Ilona, PhDr. – komunikace a výuka na základě whatsappové aplikace

Konečná Alena, Bc. DiS. – výuka pomocí aplikace Skype

Müllerová Hana – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Novotná Anna, Mgr. / Pástorová Iveta

  • založena googleučebna pro sdílení materiálů a odkazů
  • žáci vyučování formou whatsapp videí – pondělí, čtvrtek
  • přes Skype dle možností žáka a rodičů
  • konzultace všední dny 8:00 – 9:00, 17:00 – 18:00

Pavlas Jiří – konzultace dle zaslaného telefonního čísla všem zákonným zástupcům

  • učební materiály a pokyny předávány přes e-mail – každý týden povinnost vyplňovat a předávat vyučujícímu zpět (dle ročníků a skupin výuky)
  • v jednání i video hovory/chaty v čase běžné výuky

Soška Patrik, DiS. – komunikace a výuka na základě e-mailu, který vyučující rozeslal žákům

Stibůrková Renata, DiS. – komunikace a výuka pomocí whatsapp aplikace, facebooková komunikace, sdílení materiálů – videosouborů apod. – rodiče a žáci informováni

Tvrz Jakub – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Tvrzová Lenka, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Výtvarný obor:

Aubrechtová Jana – učební materiály a pokyny předávány skrz aplikaci

whatsapp, SMS, vždy dle skupin dané VO – dle dnů,

ve kterých navštěvovali výuku

Literárně-dramatický obor:

Tvrz Miroslav, Mgr. – na základě telefonické domluvy/ e-mail

Taneční obor:

Wintrová Karin, MgA. – učební materiály a pokyny předány všem rodičům přes e-mail (ulozto.cz) – nutno sledovat, vypracovávat

  • konzultace vždy čtvrtek 15:00 – 17:00

V případě nejasností kontaktujte vedení školy na e-mail: zushabartov@seznam.cz