Akademie pro seniory

Akademie umění a kultury pro seniory města Habartov a okolí! – rok 2018/2019

Aneb umělecké vzdělávání pro seniory i v okrese Sokolov …

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace, pod záštitou a plnou podporou města Habartov a váženého pana starosty Ing. Petra Janury, od října 2018 zahájila „provoz“ Akademie umění a kultury města Habartov a okolí.

Akademii umění a kultury města Habartov a okolí založili učitelé ZUŠ Habartov z vlastní iniciativy (inspirací jim byla hlavně ZUŠ Hostivař, ale i ZUŠ Ostrov nad Ohří). Cílem bylo poskytnout nejenom dětem, ale i starším spoluobčanům možnost věnovat se hudbě, výtvarnému umění, tanci a divadlu v inspirativním prostředí základní umělecké školy.

Jedná se o další základní uměleckou školu v ČR, která propojuje vzdělávání dětí a seniorů. Studium je jim poskytováno seniorům „60+“ z Habartova zdarma. Akademie je otevřena i držitelům průkazů ZTP. Pamatovali jsme i na občany v kategorii „50+“, a občany mimo Habartov „60+“ – ti jsou již limitováni symbolickou částkou příspěvku na provozní náklady. Výuka je zabezpečena kvalifikovanými a plně aprobovanými pedagogy z řad učitelů ZUŠ.

Výuka probíhá převážně dopoledne, formou didakticky přizpůsobených individuálních nebo skupinových výuk, přednášek, cvičení, seminářů, návštěv koncertů a představení, rozdělených do pololetních částí (tzv. zimních a letních semestrů). Výuka však na základě domluvy může probíhat i ve večerních hodinách či o víkendu – vše dle domluvy vyučujících a vzdělávaných. Kapacita je omezena.

Výuka byla zahájena v měsíci říjnu 2018.

Akademie byla avizována v Sokolovském deníku, Českém rozhlase 2 – Karlovy Vary (16. 11. 2018 – 15:15) a na facebooku. Děkujeme studentům ve hře na kytaru, v sólovém zpěvu, hře na klavír a výtvarném oboru, že se nebáli a začali realizovat „své sny“. Slavnostní zahájení Akademie, proběhne v rámci Velkého Vánočního koncertu 10. 12. 2018 v MKS Habartov. Věříme v další zájem veřejnosti v budoucích měsících. Budeme se na všechny těšit!

Akademie pro seniory 2019/2020

Od října jsme opět zahájili výuku v rámci tzv. Akademie pro seniory města Habartov a okolí. Akademie je plně hrazená a zaštítěná zřizovatelem – Městem Habartov. Letos pokračují senioři přihlášení v loňském školním roce.

Pokud by byl zájem veřejnosti o pohyb a tedy i obranu proti nemocem, které s nedostatkem pohybu vznikají v pokročilém věku, jsme otevřeni skupině pěti až deseti seniorů.

Ti by pod kvalifikovaným dohledem MgA. Karin Wintorvé absolvovali semináře s nabídkou kvalitního protažení, rozhýbaní, vedení pohybu, rozvíjení motoriky, propojení pravé a levé hemisféry. Zkušenost této lektorky je v Základní umělecké škole Ostrov nad Ohří, kde již třetím rokem její lekce navštěvuje cca dvacet seniorek. Seniorky se pak mohou účastnit i veřejných vystoupení.

Obory/ počty studentů v oborech

  • akademický rok 2018/2019 (říjen-květen)
  • hudební obor hra na klavír – 2 studenti

hra na kytaru – 1 student

hra na flétnu – 1 student

sólový zpěv – 3 studenti

  • výtvarný obor – 6 studenti
  • akademický rok 2019/2020 

všichni výše pokračují

  • hudební obor hra na klavír – 2 studenti

hra na kytaru – 2 studenti

hra na flétnu – 1 student

sólový zpěv – 3 studenti

hra na housle – 1 student

  • výtvarný obor – 11 studenti

Přihlášky a informace a kontakty

Mgr. Anna Novotná – ředitelka školy

tel.: + 420 721 417 161

e-mail: zushabartov@seznam.cz

k 24. 2. 2020 pověřená vedením školy (zástup za MD)

PhDr. Ilona Juhásová

tel.: +420 602 625 108

e-mail: zushabartov@seznam.cz