50 let naší školy pokračuje.. 

V březnu jsme mezi námi přivítali hosty ze ZUŠ Kynšperk, Ostrov a Kraslice. Uspořádali jsme společný koncert souborů a orchestrů. Vystoupil např. spojený soubor akordeonů z Kraslic a Habartova, Saxofonový kvartet z Kynšperka, Kytarový soubor z Kraslic a Habartova, orchestr žáků z Habartova.

Koncem dubna jsme si společně se žáky tanečních oborů ze ZUŠ Ostrov a Mariánské Lázně připomněli Den tance. Na jejich vystoupení jsme pozvali dopoledne žáky z habartovské základní školy a v podvečer potom také veřejnost. V tomto programu navíc zatančila absolventka pražské taneční konzervatoře Duncan Centre Anna Pohlová. Pro všechny diváky to byl nezapomenutelný zážitek.

Ústřední uměleckou radou základních uměleckých škol ČR jsme byli pověřeni organizací krajského kola soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu. Tato mimořádná událost se uskutečnila v pátek 17. 3. v našem novém koncertním sále. Slavnostní zahájení umocnila přítomnost pana starosty Habartova Ing. Petra Janury. Škola doslova praskala ve švech, protože se přehlídky zúčastnily nejen malé, ale také velké pěvecké sbory – celkem zhruba 160 žáků. V porotě zasedli významní vysokoškolští pedagogové v čele v doc. MgA. Mgr. Markem Valáškem, PhD. z pedagogické fakulty University Karlovy v Praze. Podle postupového klíče byl porotou vybrán jeden postupující sbor – Zvonek (ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary). Všem udělaly velikou radost hodnotné ceny, zejména výborné dorty z dílny paní Šustíkové z Habartova.

Velké díky patří všem zaměstnancům školy za vytvoření příjemného prostředí a bezproblémovou organizaci celé soutěže

Budoucí akce:

Koncert ke Dni matek – ve čtvrtek 11. května od 17:00 hodin

Koncert kytarových tříd p. uč. Renaty Stibůrkové a Patrika Sošky – v úterý 16. května od 16:30 hodin

Koncert třídy p. uč. Jiřího Janaty – ve čtvrtek 18. května od 17:00 hodin

Koncert orchestru žáků ZUŠ Habartov – v pátek 2. června od 18:00 hodin

Koncert klavírní třídy p. uč. Ilony Juhásové – ve středu 7. června od 17:00 hodin

Koncert akordeonové třídy p. uč. Hany Müllerové – v pátek 9. června od 16:30 hodin

Den pro mateřské školy – ve čtvrtek 15. června dopoledne a od 16:00 vystoupení pro rodiče

Koncert v zahradě – Svátek hudby (účinkují soubory a kapely) – ve středu 21. června, výstava výtvarných prací od 16:00 hodin, koncert žáků od 17:00, koncert kapel od 18:00 hodin

….a další akce, na které vás srdečně zveme